Welkom bij Centrum Zuid-West

Welkom bij de Haaksbergse wijkraad Centrum Zuid-West. Als wijkraad hebben wij als doel om, in samenwerking met de gemeente Haaksbergen, te werken aan een wijk waarin het veilig en prettig wonen is. U kunt op deze website op de hoogte blijven van de activiteiten en bijeenkomsten van de wijkraad.

De vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar, in principe vergadert het bestuur maandelijks. U kunt de notulen van deze vergaderingen downloaden op deze website. Daarnaast hebben de werkgroepen hun eigen bijeenkomsten en besprekingen met andere instanties zoals de Gemeente, wijkbewoners en Provincie. Jaarlijks wordt een wijkavond georganiseerd. Voor onze wijk valt deze in de maanden oktober/november.

> download notulen  > bekijk activiteiten

Wijkraad leden

Voorzitter: Hans Slot
Secretaris: Wim Veldhuis
Penningmeester: Patricia Koppelman
Lid: Hennie Horst
Lid: Maarten Sanders
Lid: Marijke Schunselaar

Secretariaat

Eibergsestraat 93
7481HH, Haaksbergen

E-mail: info@wijkraad-czw.nl