Nieuws

Speelvoorzieningen

Haaksbergen kent bijna 100 officiële speelplekken. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging en heeft recent een inspectieronde laten uitvoeren. Aan de hand van die bevindingen worden nu toestellen gerepareerd. Maar de Gemeente is ook van U afhankelijk.
Als iemand op- of aanmerkingen over speelplekken heeft, wil diegene deze dan doorgeven?
Met opmerkingen wordt bedoeld:
– Mankementen
– Verkeerd gebruik van de speelvoorzieningen (bijv. katten in zandbak of hangjongeren)
– Geen of weinig gebruik van de voorzieningen
– Ingericht voor verkeerde leeftijdsklasse
– Vragen van wijkbewoners over speelplekken
Dat helpt om een plan op te stellen hoe in de toekomst met alle speelvoorzieningen om te gaan. De opmerkingen worden zo nodig vertrouwelijk behandeld.
Reacties kunnen naar onderstaand emailadres worden verstuurd of geplaatst op deze pagina hh.rexwinkel@haaksbergen.nl

Studiereis energie-cooperatie succes

Op 28 maart heeft een studiereis energie-coöperaties plaatsgevonden, Onze wijkraad was hierbij vertegenwoordigd door Hans Slot. De reis was een groot succes en het is de bedoeling en de Gemeente is voornemens hier een vervolg aan te geven. Bijgevoegd artikel staat in de Rondom Haaksbergen van 5 april.