Projecten

Aanleg regenwaterriool Werfheegde

In het voorjaar van 2020 zal worden begonnen met het aanleggen van een nieuw regenwaterriool in de Werfheegde. De uitvoering van de werkzaamheden zullen in etappes worden uitgevoerd teneinde de overlast tot een minimum te beperken en zullen beginnen nadat de werkzaamheden bij de bouw van het appartementencomplex op het Frankenhuis zijn afgelopen.

Op18 december heeft een inloopavond plaatsgevonden in de Noaberpoort van het Gemeentehuis. Bezwaren en voorstellen die daar zijn gedaan zullen door de projectleider worden meegenomen en beoordeeld op haalbaarheid. De indieners zullen door zorg van de Gemeente op de hoogte worden gehouden

Aanleg speelveldje Nieuw Frankenhuis

Afgelopen weken is de aanleg van het speelterreintje op Nieuw Frankenhuis na wat kleine vertragingen voltooid. Nadat het appartementencomplex is voltooid zal de locatie opnieuw worden bekeken. Tot het zover is hopen we dat de buurtkinderen hiervan heel veel plezier gaan hebben. Omdat er vanwege de bouwactiviteiten regelmatig zwaar verkeer langs het speelterrein rijdt is, zijn in  goed overleg met Dura Vermeer bouwhekken rondom het terrein geplaatst.

 

Aanleg speelveldje Nieuw Frankenhuis

Op 25 maart zal een begin gemaakt worden met het realiseren van het speelterrein op het terrein Frankenhuis. Het gaat hier om een tijdelijke voorziening die waarschijnlijk zal worden aangepast op het moment dat de bouw van het appartementencomplex voltooid is.

Reconstructie Eibergsestraat

Reconstructie Eibergsestraat (2018)
Bouwtekeningen reconstructie Eibergsestraat
Oplevering Eibergsestraat juli 2018
Voorlopige bevindingen CZW 210117
Plan Eibergsestraat 22 september 2016
Plan Eibergsestraat oktober 2015

WhatsApp bordjes

WhatsApp-bordjes-mogelijke ophangplekken

Begin 2019 zijn eindelijk de WhatsApp buurtpreventie borden opgehangen op de wegen waar je de wijk binnenkomt. Op bijgaande foto is te zien op welke plekken ze zijn opgehangen.

N18

Afwaardering Oude N18