Projecten

Aanleg regenwaterriool Werfheegde

Presentatietekening D01 2021-03-05-Presentatietekening Werfheegde

In het voorjaar van 2021 zal worden begonnen met het aanleggen van een nieuw regenwaterriool in de Werfheegde. De uitvoering van de werkzaamheden zullen in etappes worden uitgevoerd teneinde de overlast tot een minimum te beperken en zullen beginnen nadat de werkzaamheden bij de bouw van het appartementencomplex op het Frankenhuis zijn afgelopen

Aanleg speelveldje Nieuw Frankenhuis

Afgelopen maand  is de aanleg van het speelterreintje op Nieuw Frankenhuis na wat kleine vertragingen voltooid. Nadat het appartementencomplex is voltooid en het bankje ter nagedachtenis aan Frankenhuis is geplaatst zijn de speelvoorzieningen naar hun definitieve lokatie verhuisd. We hopen we dat de buurtkinderen hiervan heel veel plezier gaan hebben.

 

Reconstructie Eibergsestraat

Reconstructie Eibergsestraat (2018)
Bouwtekeningen reconstructie Eibergsestraat
Oplevering Eibergsestraat juli 2018
Voorlopige bevindingen CZW 210117
Plan Eibergsestraat 22 september 2016
Plan Eibergsestraat oktober 2015

WhatsApp bordjes

WhatsApp-bordjes-mogelijke ophangplekken

Begin 2019 zijn eindelijk de WhatsApp buurtpreventie borden opgehangen op de wegen waar je de wijk binnenkomt. Op bijgaande foto is te zien op welke plekken ze zijn opgehangen.

N18

Afwaardering Oude N18