WhatsApp Buurtpreventie

Een WABP (WhatsApp Buurt Preventie) groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

De buurtwacht Buurtwacht Haaksbergen Zuid West gaat over de straten Eibergsestraat, Industriestraat, Kruislandstraat, ten Vaarwerkstraat, Ververstraat, Twijnerstraat, Ruwerstraat, Spinnerstraat, Spoelsterstraat, Frankenhuis, Werfheegde, Pastoor Wienholtstraat, Blekerstraat, Sterkerstraat, Weverstraat en Prins Bernardstraat.

Bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in Haaksbergen Zuid West, meldt u dan aan met naam, adres, emailadres, en telefoon bij buurtwachthaaksbergenzw@gmail.com.