Welkom bij Centrum Zuid-West

Welkom bij de Haaksbergse wijkraad Centrum Zuid-West. Als wijkraad hebben wij als doel om, in samenwerking met de gemeente Haaksbergen, te werken aan een wijk waarin het veilig en prettig wonen is. U kunt op deze website op de hoogte blijven van de activiteiten en bijeenkomsten van de wijkraad.

De vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar, in principe vergadert het bestuur tweemaandelijks. U kunt de notulen van deze vergaderingen downloaden op deze website.

Incidenteel wordt een wijkavond georganiseerd. Het streven is om dit een maal per 3 jaar te doen.

Afgelopen zomer hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde wijkraadleden waardoor we weer plaats hebben voor nieuw bloed. Dus als je actief betrokken wilt zijn en invloed wilt kunnen uitoefenen op wat er in je wijk gebeurt zijn laat dit dan weten. Je gelooft het misschien niet maar het werkt echt.

> download notulen  > bekijk activiteiten

Wijkraad leden

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Wim Veldhuis
Penningmeester: Patricia Koppelman
Lid: Maarten Sanders
Lid: Frans Baack
Lid:

Secretariaat

Eibergsestraat 93
7481HH, Haaksbergen

E-mail: info@wijkraad-czw.nl