Wijkinformatie

De gemeente Haaksbergen is opgedeeld in 10 wijken en twee industriegebieden. In de kern Haaksbergen zijn er zes wijken. Daarnaast zijn er vier wijken/kerkdorpen met een bijbehorend gedeelte van het buitengebied. De Wijk Centrum Zuid-West is oudste wijk van Haaksbergen met ongeveer 1240 huishoudens en ligt aan de zuid-west kant van de gemeente. Lopend of op de fiets ben je binnen enkele minuten in het fraaie buitengebied.


Wijkcoördinator

Wijkcoördinator:
Telefoon:
E-mail:

De wijkcoördinator is de schakel tussen de wijken en de afdelingen in de gemeentelijke organisatie. Hij onderhoudt contacten met burgers en andere instanties in de wijk, waarbij leefbaarheid en kwaliteit belangrijke onderwerpen zijn. Het vroeg signaleren van ontwikkelingen die in de wijk spelen of die voor de wijk belangrijk zijn, is een belangrijke taak. Prettig wonen in een wijk waar je je thuis voelt is wat iedereen graag wil. De wijkcoördinator is het aanspreekpunt voor de wijk om samen met andere organisaties de wijk op alle mogelijke gebieden te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de leefbaarheid in de woonomgeving.

Wijkagent

Wijkagent:
Telefoon:
E-mail:

De wijkagent houdt zich onder meer bezig met de aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen), jeugdproblematiek, handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveillance in de wijk. De wijkagent onderhoudt daarnaast contact met de bewoners in de wijk, maar ook met de gemeente, sportverenigingen, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijk werk, huurderverenigingen, scholen en belangenverenigingen. Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol.


Beheer en onderhoud

Veel zaken die betrekking hebben op de gemeente komen bij de afdeling “Beheer en Onderhoud” terecht. Hieronder een paar belangrijke punten die we de bewoners van de wijk willen meegeven om ons woongenot te vergroten.

Zaken betreffende de openbare ruimte waar mensen voor naar de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Haaksbergen kunnen bellen:

  • lichtmasten die het niet doen. schade aan lichtmasten of scheefstaande masten.
  • graffity (op verkeersborden, lichtmasten, CAI-kastjes, gemeentelijke gebouwen, enz.)
  • gevaarlijke situaties op verhardingen.(struikelgevaar door opstaande tegels, grote gaten, enz.)
  • gevaarlijke situaties in/door plantsoenen (zichthoeken, valgevaar van grote afgebroken of dode takken, omgewaaide bomen, enz.)
  • verstopte kolken (regenwaterputjes in de straat)
  • illegale storten (afval in plantsoenen, autobanden, enz.

Via de website van de gemeente kunt u een melding doorgeven over zaken die overlast kunnen veroorzaken of gevaar kunnen opleveren.


WhatsApp Buurtpreventie

Een WABP (WhatsApp Buurt Preventie) groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

De buurtwacht Buurtwacht Haaksbergen Zuid West gaat over de straten Eibergsestraat, Industriestraat, Kruislandstraat, ten Vaarwerkstraat, Ververstraat, Twijnerstraat, Ruwerstraat, Spinnerstraat, Spoelsterstraat, Frankenhuis, Werfheegde, Pastoor Wienholtstraat, Blekerstraat, Sterkerstraat, Weverstraat en Prins Bernardstraat.

Bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in Haaksbergen Zuid West, meldt u dan aan met naam, adres, emailadres, en telefoon bij buurtwachthaaksbergenzw@gmail.com.