Nieuws

’t Kemke en de Lourdeskerk

Via onderstaande link kan het laatste nieuws m.b.t. de verbouwing van de Lourdeskerk worden gelezen:

Verbouwing Lourdeskerk Haaksbergen kan bijna beginnen: huurders melden zich nu al, maar moeten nog even geduld hebben | Haaksbergen | tubantia.nl

 

In het tweede kwartaal van 2021 start Domijn met de sloop van 96 beneden- en bovenwoningen aan ’t Kempke in Haaksbergen. Deze woningen worden vervangen door nieuwbouw woningen. Na de sloop van de bestaande woningen worden ongeveer 40 nieuwe woningen bestemd voor de sociale verhuur teruggebouwd.

De sloop van de huidige 96 woningen gebeurt niet in één keer. Domijn pakt dit in drie fases aan, waarvan het eerste deel in het tweede kwartaal van 2021 wordt gesloopt. Er komen 20 appartementen in fase 1 in 2 aparte gebouwen. En er komen 20 beneden- en bovenwoningen in fase 2 in 2 aparte blokken. Deze 40 nieuwe woningen zijn bestemd voor de sociale verhuur De nog wonende bewoners hebben voorrang bij de toewijzing van deze woningen. De woningen die overblijven worden te zijner tijd verhuurd via de Domijnsleutel. De overige grond wordt verkocht voor het realiseren van een aantal koopwoningen. Wie deze partij wordt, is nog niet bekend.

Wonen in en om de Lourdeskerk wordt als het aan het college van B&W ligt mogelijk. Bouwbedrijf Wijlens heeft het plan opgevat om vijftien appartementen in de kerk te vestigen en daarnaast zeven levensloopbestendige woningen te bouwen. De Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk is al jaren aan de eredienst onttrokken en dus niet meer als kerkgebouw in gebruik. Vertegenwoordigers van het parochiebestuur zijn op zoek gegaan naar een passende nieuwe bestemming van de kerk. Én hebben die gevonden in het plan van Wijlens voor seniorenwoningen.

Speelvoorzieningen

Haaksbergen kent bijna 100 officiële speelplekken. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging en heeft recent een inspectieronde laten uitvoeren. Aan de hand van die bevindingen worden nu toestellen gerepareerd. Maar de Gemeente is ook van U afhankelijk.
Als iemand op- of aanmerkingen over speelplekken heeft, wil diegene deze dan doorgeven?
Met opmerkingen wordt bedoeld:
– Mankementen
– Verkeerd gebruik van de speelvoorzieningen (bijv. katten in zandbak of hangjongeren)
– Geen of weinig gebruik van de voorzieningen
– Ingericht voor verkeerde leeftijdsklasse
– Vragen van wijkbewoners over speelplekken
Dat helpt om een plan op te stellen hoe in de toekomst met alle speelvoorzieningen om te gaan. De opmerkingen worden zo nodig vertrouwelijk behandeld.
Reacties kunnen naar onderstaand emailadres worden verstuurd of geplaatst op deze pagina hh.rexwinkel@haaksbergen.nl